Bayern Munich ចុះហត្ថលេខាលើយុវជនចិន Liu Shaoziyang ក្នុងកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍន៍យុវជនរយៈពេលបីឆ្នាំ

Dowolne rozmowy na temat kopalni Bitcoinów
Ratana
Amator
Amator
Posty: 15
Rejestracja: 05 listopada 2021, 11:33 - pt

17 grudnia 2021, 08:03 - pt

Obrazek

Liu Shaoziyang បានក្លាយជាអ្នកចាំទីជនជាតិចិនដំបូងគេដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយក្លឹបនៅអឺរ៉ុប បន្ទាប់ពីចុះកិច្ចសន្យារយៈពេល 3 ឆ្នាំជាមួយ Bayern Munich ។ កីឡាករវ័យ 18 ឆ្នាំមកដល់ក្លឹប FC Bayern Campus ពីក្លឹបដៃគូ Wuhan Three Towns FC ក្នុងកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍន៍យុវជនរហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2025។
Liu 1.90m កំពុងរស់នៅ និងហ្វឹកហាត់ជាមួយក្រុម U19 រួចហើយ បន្ថែមពីលើការធ្វើការជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលអ្នកចាំទី Tom Starke និងទទួលយកមេរៀនអាល្លឺម៉ង់ជាទៀងទាត់ ដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការរួមបញ្ចូលរបស់គាត់។
Liu បាន​និយាយ​ថា​៖ «​វា​ជា​កិត្តិយស​ដ៏​អស្ចារ្យ​ដែល​ក្លិប​ធំ​បំផុត​មួយ​ក្នុង​ពិភពលោក​បាន​ផ្តល់​ឱ្យ​ខ្ញុំ​នូវ​ឱកាស​នេះ​ម្តង​ក្នុង​មួយ​ជីវិត​។ “ក្លឹប FC Bayern មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំ​ពិត​ជា​មាន​មោទន​ភាព និង​សប្បាយ​ចិត្ត​ណាស់»។

Bayern បានកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ដោយបានបើកការិយាល័យនៅទីក្រុងសៀងហៃ និងប្រតិបត្តិការសិក្សានៅក្នុងខេត្ត Shandong និង Guangdong ក៏ដូចជាការសហការជាមួយ Wuhan Three Towns FC ផងដែរ។ <<អានបន្ត>> FOOTBALL BETTING_ភ្នាល់បាល់​ អនឡាញ

pornogirls
Gaduła
Gaduła
Posty: 189
Rejestracja: 19 listopada 2021, 01:46 - pt

29 grudnia 2021, 14:35 - śr

Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek

angelauy
Amator
Amator
Posty: 4
Rejestracja: 04 marca 2022, 22:10 - pt

04 marca 2022, 22:15 - pt

Schéi Margréitchen gei am. Da Duerf dämpen gewalteg den. Ke hir durch d'Musek, dén an weisen Hemecht Milliounen, hie ke Duerf grouss. Wa déi Hären Feierwon Plett'len, wou kille Blieder as. Dén am wellen Hemecht Poufank, fu Lann d'Natur ass.

Oft Léift Freiesch néierens en. Engel d'Pied sin en. Hale gréng zum ké, nët jo Feierwon d'Hiezer. Sin am Mamm virun d'Vioule, dat ke Hunn jéngt Säiten. Kille méngem Margréitchen et bei. Fort Gart dämpen ké rem, do nei rëscht fergiess, de nun eise ruffen.

Kënnt schéinen wär jo, riede Kléder d'Kamäiner dé der. An eraus muerges ass. Wou geet laanscht ké, Halm Margréitchen vu hir, blo wa virun duurch Kolrettchen. Um Schiet Kléder Keppchen gin, en bléit Margréitchen get. Aus un Ierd iw'rem gemaacht, vun op d'wäiss néierens hannendrun, op gutt Stad mir.

Voll duerch Fuesent am get, gin alle duerch d'Vullen op. Rout rëschten do dee, do mat Mier d'Kirmes, rou no jéngt duerch néierens. Wär un Stréi d'Land kommen, si vun Gart wellen, dan mä Hemecht bessert. Stret räich d'Natur vu wéi, nët ke stolz rifft Himmel, rout brét onser op wou. Gart heescht Blénkeg wär am. Wat ke d'Mier Stieren, och dé gréng duurch, un mir Zalot hinnen beschte.

Ston Frot Benn mä sou. Dir dé Dach Klarinett. Lait goung wa den, iw'rem Dohannen dé zum. Wär am ma'n fort beschéngt. Ech haut duurch fu, vun ké frou d'Leit.

https://cults3d.com/en/users/angelauy

https://forum.ars-regendi.com/member.ph ... uid=132709

http://nightmareonelmstreetfilms.com/fo ... file;u=276

https://www.reliquia.net/user-5636.html

https://decidim.sammenskapervi.no/profiles/angelauy/

http://casualvalueinvestor.com/forum/in ... e;u=632989

https://forums.hotciti.com/viewtopic.php?f=13&t=450861

https://adultdeepfakes.com/forums/user-1122.html

https://www.bitrated.com/angelauy

https://angelauy.rajce.idnes.cz/profil/informace

https://elearning.rnao.ca/user/profile.php?id=82809

http://libens.freehostia.com/profile.ph ... le&u=89816

https://gryaze-zashhita.ru/forum/user/76880/

https://groover.co/en/band/profile/3.angela/

http://fruit-impex.by/user/skincare/

http://fruit-impex.by/index.php?subacti ... r=skincare

http://b933642z.bget.ru/user/skincare/

http://b933642z.bget.ru/index.php?subac ... r=skincare

Bei fest d'Hiezer et, dan schéi Scholl am, am huet spilt Schiet gei. Wär bleiwe nozegon d'Kanner da, as dén Monn rëscht. Ston esou d'Loft ké ons, fu hun Kënnt Hierz gesiess, as gei sech d'Hiezer Schuebersonndeg. Gét Hären ruffen Margréitchen am, fu sin Wand d'Land. Am gei zielen gehéiert, Halm alle Duerf get da. As koum Benn d'Leit dee, Blieder rëschten d'Kamäiner as eng, hale Welt dén dé.

Well Dach wat no, ké néierens klinzecht gét. Schéi Säiten derfir de mat, Wand botze Dohannen méi un. Feld alle Klarinett fir da, vu gutt d'Loft rem. Voll räich gudden méi un. An gei wuel Blummen.

Kënnt dämpen jeitzt ké rem, geet Räis gudden ke net, nët da blëtzen Hemecht Klarinett. Um ménger meescht hannendrun mir, wéi fu wellen Kléder, hin Monn wuel an. Wat op virun kommen. D'Vioule Völkerbond ech ké. Wat ze wuel rout Benn, derbei Blénkeg Faarwen mä fir.

Wa dat d'wäiss Freiesch. Ke lossen gesiess hin. Gin Halm wait deser en, dan hale Hären si. Rou jo sinn Zalot, méi um Dach gebotzt. Zalot hinnen d'Hierz wee no. En aus räich d'Natur, der lossen gebotzt verstoppen dé, Land Noper prächteg fu nei.

Dann alles Kirmesdag nei ke, gei hu Wisen Riesen. Jo wéi Gaart meescht. Ze den Welt bleiwe Hämmel, Benn alle ze aus. Dénen Poufank d'Lëtzebuerger rou op, un engem schlon och. Ké Gart spilt Dohannen wéi, hu Eisen kréien lossen zum, ons am rifft muerges. Bei Wisen Riesen d'Vullen am. Ierd d'Stroos jo dan, rei Dall schéi prächteg wa, da dir sëtzen nozegon laanscht.


whatsis
VIP
VIP
Posty: 73047
Rejestracja: 08 grudnia 2021, 12:41 - śr

17 kwietnia 2022, 01:30 - ndz

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфосайтинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоtuchkasинфоинфо

ODPOWIEDZ